Pastatų ūkio valdymas ir administravimas

Maksimalų kliento lūkesčių įgyvendinimą siekiame užtikrinti prisitaikydami prie kliento verslo specifikos, darbo aplinkos, poreikių, problemų ir verslo tikslų.

Rūpintis visais klausimais skiriamas atsakingas atstovas – pastatų priežiūros vadybininkas, kuris atstovauja kliento interesus, bendraudamas su rangovais, tiekėjais, atlieka įvairius administracinius pastatų ūkio valdymo darbus:

Organizuoja pastatų ar atskirų patalpų nuolatinius stebėjimus, kasmetines, neeilines apžiūras, kurių metu kartu su atestuotais pastatų priežiūros specialistais vertina pastatų ar patalpų techninę būklę, parengia ir tvarko privalomąją statinių techninės priežiūros dokumentaciją

Užtikrina pastatų ar atskirų patalpų inžinerinių sistemų techninės profilaktinės priežiūros darbų kokybę, rūpinasi savalaikiu pastebėtų gedimų šalinimu ir jų prevencija

Organizuoja remonto darbus, sudaro rangos sutartis, atlieka darbų priežiūrą, vykdo jų priėmimą.

Susisiekite su mumis dėl dominančios paslaugos kainos